Digitálna vyhodnocovacia jednotka typ UD 11.01

v DIN lištovom prevedení

k detektorom spáliteľných plynov a pár rady SZ 10.xx

UD 11.01 UD 11.01 Digitálna vyhodnocovacia jednotka UD 11.01 je druhým zo série výrobkov s DIN-lištovým prevedením. Vďaka nových riešení, k jednotke môžeme pripojiť až 16 snímacích jednotiek. Digitálna komunikácia nám umožní sériové aj paralelné pripojenie naprogramovaných snímacích jednotiek pomocou štvoržilového kábla, kde dve žily slúžia na pripojenie napájacieho zdroja a ďalšie dve podporujú digitálnu komunikáciu. Vstup vyhodnocovacej jednotky umožňuje vytvorenie štyroch samostatných sietí. Aktuálny stav vyhodnocovacej jednotky, ako aj snímačov môžeme sledovať na LCD displeji. S týmto novým systémom – okrem plynov a dymu – môžeme sledovať aj zmeny teploty s presnosťou 0,5 °C. Zadaním určitých hladín prístroj umožňuje trojstupňové vyhodnotenie (bezporuchový stav, I. stupeň: výstraha, II. stupeň: poplach). Výstup prístroja môže byť rozdelený na dve samostatné zóny, pričom jednotlivé snímače sa dajú priradiť ľubovoľne k prvej alebo k druhej zóne. Jednotlivé zóny umožňujú trojstupňové vyhodnotenie na reléových výstupoch s nulovým napätím.
Nová vyhodnocovacia jednotka UD 11.01 s príslušnými snímačmi je pre jeho všestrannú používateľnosť ideálnym prístrojom tak v priemyselných a poľnohospodárskych aplikáciách, ako aj v obytných blokoch, podzemných garážach a v mnohých iných oblastiach každodenného života.

shéma zapojenia príklad zapojenia Vizualizačný program1
Vizualizačný program2
Vizualizačný program3
Vizualizačný program4

Technické údaje

všeobecné údaje

napájacie napätie VJ: jednosmerné 10-16 V
maximálna spotreba: 2,0 A
počet pripojiteľných snímačov: 16
počet výstupných signalizačných relé: 6
technické prevedenie: DIN lištová konštrukčná krabica HC53 6MD

svorkovnica A_IN01

priemer vodiča: O 0,3-1,5mm2
max. prúd: 0,2 A
max. napätie: 24 V

svorkovnica SYS, CON1-CON6

priemer vodiča: O 1,5mm2
max. prúd: 4 A
max. napätie: 250 V

pripojenie zvukovej signalizácie

napájacie napätie sirény 10-16 V (napájacie napätie VJ)
max. prúd: 100mA
priemer vodiča: O 0,3-1,5mm2

NÁVOD NA OBSLUHU

 

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár