Osvedčená vyhodnocovacia jednotka typ UA11.01

v DIN lištovom prevedení

k detektorom spáliteľných plynov a pár rady SZ 10.xx

UA 11.01UA 11.01 Vyhodnocovacia jednotka (VJ) je zariadenie na zisťovanie alarmových stavov pre snímače plynu s výstupom s otvoreným kolektorom. Vyhodnocovanie je vizuálne zobrazované signalizačnými LED diódami a tiež pomocou spínacích relé. Jednotka vie vyhodnotiť tri stavy: bezporuchový stav, výstraha a poplach a to na základe informácii zo snímača. Ďalej vie vyhodnocovacia jednotka indikovať poruchový stav na základe vyhodnotenia minimálneho odberu snímača plynu.

Vyhodnocovacia jednotka je vyrobená v DIN-lištovom prevedení. Na prednej strane panela (obr.1) sú umiestnené signalizačné LED diódy, na základe ktorých je možné identifikovať prevádzkový stav snímačov a „skryté“ tlačítko na nastavenie počiatočného stavu zariadenia (Reset).

K VJ je možné pripojiť až 4 snímače plynu s výstupom s otvoreným kolektorom. Jednotlivé snímače sa pripájajú na zbernicu A_IN01.

príklady zapojenia


 

Technické údaje

všeobecné údaje

napájacie napätie VJ: jednosmerné 10-15V
maximálna spotreba: 1,2A (s pripojenými 4 snímačmi)
počet pripojiteľných snímačov: 4
počet výstupných signalizačných relé: 6
technické prevedenie: DIN lištová konštrukčná krabica HC53 6MD

svorkovnica A_IN01

priemer vodiča: o 0,3-1,5mm2
max. prúd: 0,4A
max. napätie: 35V

svorkovnica SYS, CON1-CON6

priemer vodiča: o 1,5mm2
max. prúd: 3A
max. napätie: 250V

pripojenie zvukovej signalizácie

napájacie napätie sirény 10-15V (v závislosti od napájacieho U)
max. prúd: 400mA
priemer vodiča: o 0,3-1,5mm2

NÁVOD NA OBSLUHU

 


Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár