Detektory spáliteľných plynov a pár, senzory, snímače

Naša firma dodáva rôzne druhy detektorov, ako detektory na únik plynu, detektor plynu CO či CO2, detektory výbušných plynov, detektory spáliteľných plynov. Tieto detektory plynov sú vybavené polovodičovými alebo elektrochemickými senzormi, ktorých odpor sa zmení v závislosti od prietoku množstva plynových molekúl. Zmeny odporu sa vyhodnocujú elektronicky.

Výhodou detektorov vybavené polovodičovým senzorom je ich dlhá životnosť, bezpodmienečná reakcia, ľahká kontrola a v neposlednom rade ich priazniva cena. Za nedostatok môžeme považovať ich slabú selektivitu. Ich použitie doporučujeme v širokom spektre a to na základe doterajších skúseností a spokojnosti našich doterajších odberateľov.

Pri používaní elektrochemických senzorov dosiahneme vyššiu selektívnosť, ale ich životnosť je ovela kratšia ako u polovodičových senzorov. Výrobou detektorov sa zaoberáme už 16 rokov, pričom ich stále obnovujeme na základe získaných skúseností.

Naše typy môžeme rozdeliť:

Dvojúrovňové snímače k vyhod. jednotkám UA, UD
UA 11.01
UD 11.01
x čísla: Detektované plyny:
Krytie:
Typ senz.:
VJ

SZ 10.3x
Detektor spáliteľných plynov a pár k vyhodnocovacím jednotkám série UA, UD

31 zemný plyn (CH4)

IP54

PV

Bezpečnostný a vizualizačný vyhodnocovací software na PC
alebo na priemyseľný tablet
s možnosťou archivácie údajov.

31/C CO
32 propán
33 NH3, H2S
34 acetón
35 NO, NO2
36 vodík
37 nafta
38 etylalkohol
SZ 10.04/D-x
Detektor spáliteľných plynov a pár v prevedení EEx k vyhodnocovacím jednotkám série UA, UD
Ex de IIC T6
Ex de IIB +H2
1 zemný plyn (CH4)
Ex de IIC T6
Ex de IIB +H2
2 propán
3 CS2, H2S
4 nafta
5 NH3
6 aceton, isobutan
7 acetylen
8 benzín
9 CO
10 vodík
11 etylalkohol
SZ 10.4x
Detektor spáliteľných plynov s elektrochemickým semzorom k vyhodnocovacím jednotkám série UA, UD
41 CO
IP54
ECH
42 Cl2
43 THT tetrahidrotiofen
44 NO2
45 NO
46 O3
47 HCl
48 H2S
49 O2
50 CO2
SZ 10.5x
Detektor spáliteľných plynov s infra semzorom k vyhodnocovacím jednotkám série UA, UD
51 CO2
IP54
INFRA
52 zemný plyn (CH4)
53 propán
Viacúrovňové snímače k vyhod. jednotkám
UD 11.01/8-TS
UD 11.01/16-TS
x čísla: Detektované plyny:
Krytie:
Typ senz.:
VJ
SZ 10.3x-TS
Detektor spáliteľných plynov a pár k vyhodnocovacím jednotkám série UD-TS

x čísl.
viď.
vyššie

viď. vyššie
IP54
PV

Viacúrovňové vyhodnotenie (4-5),
nastavitelné podľa požiadaviek

Podľa predpisov EU
plynové detektory
do podzemných
garážov kalibrujeme
štvrúrovňovom vyhodnotení.
(I.st.60ppm,
II.st. 90ppm,
III.st. 150ppm,
IV.st. 250ppm).

SZ 10.04/D-xTS
Detektor spáliteľných plynov a pár v prevedení EEx k vyhodnocovacím jednotkám série UA, UD
viď. vyššie
Ex de IIC T6
Ex de IIB +H2

SZ 10.xx-TS
Detektor spáliteľných plynov a pár k vyhodnocovacím jednotkám série UD-TS

viď. vyššie
IP54
ECH
Analógové snímače x čísla: Detektované plyny:
Krytie:
Typ senz.:
VJ
SZ 10.3x-AV
Detektor spáliteľných plynov a pár k vyhodnocovacím jednotkám série UD-TS

x čísl.
viď.
vyššie

viď. vyššie
IP54
PV

Pridavným modulom vybavený detektor na samočinné kontinuále vyhodnotenie stavov napätovým alebo prúdovým ANALÓGOVÝM výstupom
nastaviteľný vo výstupných hraniciach podla požiadaviek:
napätový: 0 - 10 V
prúdový: 4 - 20 mA

SZ 10.04/D-xAV
Detektor spáliteľných plynov a pár v prevedení EEx k vyhodnocovacím jednotkám série UA, UD
viď. vyššie
Ex de IIC T6
Ex de IIB +H2
SZ 10.xx-AV
Detektor nespáliteľných plynov k vyhodnocovacím jednotkám série UD-TS
viď. vyššie
IP54
ECH
Snímače reléovým výstupom x čísla: Detektované plyny:
Krytie:
Typ senz.:
VJ
HD 01.01/C-x
HD 01.01/C
Čidlá samostatným vyhodotením stavov
Reléovým výstupom
  zemný plyn (CH4)
IP20
PV
jednostup.
2 zemný plyn (CH4) +adapter
3 zemný plyn (CH4)

dvojstup.

4 zemný plyn (CH4) +adapter
6 CO dvojstup.
5 CO +adapter
HD 01.01/CR-x
HD 01.01/CR
x čísl.
viď.
vyššie
viď. vyššie
IP20/IP40
Špec. programom, umožňuje
pripájanie k vyhodnoc. jednot.
UA11.01
UD11.01

Požadované typy detektorov opatríme požadovanými hlavami čidiel a zabezpečíme ich nastavenie. Z dôvodu bezpečnej prevádzky sme na kontrolu detektorov a ústrední predpísali ročnú kontrolu, ktorú vykonávajú servizné organizácie na celom území SR a ČR.

Nastavenie prístrojov uskutočňujeme v bezpečnostných normách a hygienických predpisov. Indikované úrovne u snímačov sú vo dvoch stupňoch nastavené /VÝSTRAHA a POPLACH/.

Pri zohladnení predpisov EU namontované plynové detektory do podzemných garážov kalibrujeme štvrúrovňovom vyhodnotení.(jedn.stupne: I.st.60ppm, II.st. 90ppm, III.st. 150ppm, IV.st. 250ppm).

Odchýlne nastavenie prístrojov uskutočníme na základe požiadavky zákazníka.

ADR Nástroj na zmenu adries snímačov na stiahnutie pre oprávnených technikov.
Používateľská príručka k programu ADR na stiahnutie pre oprávnených technikov.


Bližšie informácie Vám poskytneme na tel.č. 031/5522181, 5526181
alebo na E-mail adrese: mikrotrade@mikrotrade.sk

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár