Bezpečnostný a vizualizačný program pre nepretrzité sledovanie stavov

priemyselný počítač - jednoduchšie a prehladnejsie ovládanie

pre riadenie a vyhodnotenie detektorov spáliteľných plynov a pár spolu s vj UD 11.01-TSP

Riadiací vizualizačný program do priemyselného počítača patrí medzi najnovšie a najmodernejšie vybavenie pre nepretžité sledovanie stavov. Ponúka vysokú úroveň užívateľského komfortu pri sledovaní a ovládaní stavu jednotlivých snímačov. Programové vybavenie umožňuje použiť v rôznych kombináciách zapojenia, či už v spojitosti s vyhodnocovacími jednotkami UD 11.01 alebo bez nich. Užívateľské prostredie môže byť prispôsobené priamo na vizualizáciu konkrétneho technologického procesu, čo poskytuje operátorovi rýchly a jednoduchý prehľad o stave celého systému.

 

Vlastnosti systému:

 

 

 

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár