UD 100 - program na sledovanie stavov
jednoducho rozšíritelné jednoducho rozšíritelné jednoducho rozšíritelné jednoducho rozšíritelné