Vážení priatelia,

predstavuje sa Vám firma MIKro-trade spol. s r. o., najväčší výrobca detektorov únikov plynov a pár na Slovensku. Naše výrobky - detekčné a vyhodnocovacie jednotky - už viac rokov úspešne pracujú v stovkách priemyselných, potravinárskych a ďaľších podnikov na Slovensku a v Čechách. Dlhodobé skúsenosti s výrobou a prevádzkou detektorov spolu so širokou sieťou servisov sú zárukou ich kvality, bezpečnosti a spoľahlivosti. Detektory sú určené na detekciu spáliteľných plynov a pár. Možno ich použiť na ochranu všetkých priestorov, kde sa môžu vyskytnúť nežiadúce výrony horľavých a jedovatých plynov a pár. Detektor chráni objekty pred nebezpečným nahromadením výbušnej alebo jedovatej zmesi plynu a pár. Jednotka reaguje aj na dym a aerosoly, vznikajúce tepelným rozkladom látok a je schopná indikovať v zárodku vznikajúci požiar. Detektor pozostáva z ústredne a snímacích jednotiek.
Všetky naše výrobky sú atestované a ich výroba, montáž a používanie sú schválené českými, slovenskými a maďarskými skúšobnými ústavmi.
Kontakt a všetky informácie ohľadne dodávok, montáže, povinných revízií a sieti servisov získate od firmy MIKro - trade s.r.o.

Kontakt:
Jilemnickéko 305/35, 929 01 Dunajská Streda
Tel.:  031/5522181; 5526181, Fax: 5522181
P.O.BOX 182

Naša e-mailova adresa:  mikrotrade@mikrotrade.sk

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár