Domáci detektor plynu HD 01.01

Domáci detektor plynu HD 01.01 je zjednodušenou verziou priemyselného detektora výbušných a spáliteľných alebo otravných či jedovatých plynov dlhoročne osvedčený v praxy. Podľa zabudovaného snímača umožňuje jednostupňové až dvoch plyn. Tento nový model umožňuje súčasné meranie a vyhodnocovanie dvoch plynov: výbušného metánu a otravného oxidu uholnatého. Takto vybavený je obzvlášť vhodný na monitorovanie vykurovacieho systému rodinného domu na zabezbčenie bezstarostného a plynulého chodu života vašej domácnosti.

Na výber existujú tieto modely:

HD 01.01 - súčasné meranie CO a CH4
HD 01.01/1 - súčasné meranie CO a CH4 (s reléovým výstupom)
HD 01.01/C - meranie zemného plynu alebo propán-butánu
HD 01.01/C-2 - meranie zemného plynu alebo propán-butánu (s reléovým výstupom)
HD 01.01/C-A - meranie CO
HD 01.01/C-2A - meranie CO (s reléovým výstupom)

Poplašná signalizácia sa vyvoláva spustením výstražného zvukového signálu a vo verziách s reléovým výstupom aktiváciou príslušného relé, ktoré je možné využívať na spínanie alebo rozpínanie akéhokolvek zariadenia. Výstupy relé sú bez napäťového kontaktu. Na prístroj podľa potreby je možné napojiť vzdialené externé zvukové signalizačné zariadenie.

Všetky modely sú vybavené so zásuvkou na externé napájanie a adptérom na 12V.

a

Technické parametre:

napájacie napätie: 12V-24V
prostredie: nevýbušné
krytie: IP 20
zaťažiteľnosť kontaktov relé: 230V; 5A
prednastavené hodnoty:

0,5% CH4 (metán)
60ppm CO

 

NÁVOD NA OBSLUHU

 

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár