Domáci detektor HD 01.01

Model HD 01.01 je zjednodušenou verziou priemyselného detektora. Umožňuje jednostupňové vyhodnocovanie. Tento nový model umožňuje súčasné meranie a vyhodnocovanie dvoch plynov: metánu a oxidu uholnatého. Je obzvlášť vhodný na monitorovanie vykurovania rodinného domu. Poplašná signalizácia sa deje spustením výstražného zvukového signálu a aktiváciou relé. Výstupy relé nie sú bez napäťového kontaktu. Na prístroj je taktiež možné napojiť externé zvukové signalizačné zariadenie.

Na výber existujú tieto modely:

HD 01.01 - súčasné meranie CO a CH4
HD 01.01/1 - súčasné meranie CO a CH4 (so zásuvkou pre externé napájanie)
HD 01.01/C - meranie zemného plynu alebo propán-butánu
HD 01.01/C-2 - meranie zemného plynu alebo propán-butánu (so zásuvkou pre externé napájanie)

 

aTechnické parametre:

napájacie napätie: 12V-24V
prostredie: nevýbušné
krytie: IP 40
zaťažiteľnosť kontaktov relé: 230V; 5A
prednastavené hodnoty:

0,5% CH4 (metán)
60ppm CO

 

NÁVOD NA OBSLUHU

 

Detektory, snímače, DIN lištové vyhodnocovacie jednotky, digitále ústredne k spálitelným, nespálitelným plynom a pár