Vyhodnocovacie jednotky k detektorom spálitel. pynov a pár

 
Typ
pripojiteľné snímače
počet snímačov
vstupné siete
ZÓNY/ stavy
pripojenie hladinomer
sledovanie teploty
pripojenie PC
napájacie napätie
relé výstupy
zaťaž relé
UA 11.01 UA 11.01/D SZ 10.3x
SZ 10.xx
SZ 10.04/D
4 4 2/2 nie nie nie 10-16V=
17-24V=
6
230V/5A
UD 11.01 UD 11.01/8

SZ 10.3x
SZ 10.xx
SZ 10.04/D

8 4 2/2 áno áno PC 10-16V=
17-24V=
6
230V/5A
UD 11.01/16 16 4
UD 11.01-TS UD 11.01/8-TS

SZ 10.3x-TS
SZ 10.xx-TS
SZ 10.04/D-TS

8 4 1/5 áno áno PC 10-16V=
17-24V=
6
230V/5A
UD 11.01/16-TS 16 4
UD 11.01-TS UD 11.01-TSC
centrálny modul

UD 11.01-TSP

48 (64) 10 -TSP 10/5 áno áno x 10-16V=
17-24V=
6
230V/5A
UD 11.01-TSP
počúvací modul

SZ 10.3x-TS
SZ 10.xx-TS
SZ 10.04/D-TS

16 4 PC
Vizualizačný bezpečnostný program

UD 100.01/x bezpečnostný a vizualizačný
software na PC

UD 11.01-TSP 48 (64) 10 -TSP 10/5 áno áno vzdialený náhlad cez INTERNET PC UD-TSP
Nový priemyselný tablet UD 100.01/x
a riadiaca jednotka
dotykovým displejom

SZ 10.3x-TS
SZ 10.xx-TS
SZ 10.04/D-TS

16/20 10 -TSP 10/5 áno áno áno 10-16V=
17-24V=
5
230V/5A